Stand van zaken april 2017

Hoe gaat het met het Colourful Children huis in Nallur?

Vorig jaar bestond de Stichting Colourful Children 10 jaar. We keken tevreden terug op 10 jaar waarin een prachtig huis en school is gerealiseerd voor ongeveer 60 kinderen met een beperking. De Indiase Stichting St. Anne, die het huis runt, is heel trots op het huis en er is zelfs een televisie documentaire van gemaakt. Maar we hebben ook geconstateerd dat het tijd is voor een geleidelijke afbouw van onze bijdrage. We hadden liever een lange termijn plan gezien waarin de congregatie de exploitatie volledig overneemt met behulp van Indiase sponsors. Maar helaas, lange termijn plannen is niet de sterkste kant van onze Indiase partner.CIMG5503

Precies in die tijd, 2016,  is er door de congregatie bezuinigd op het management van het Colourful Children huis. De werkdruk werd groter, er waren spanningen binnen het team en onze vertrouwde contactpersonen vielen weg. Door wisseling van leiding zijn de verhoudingen vorig jaar stroever geworden. We voelden ons minder welkom. We hebben ons noodgedwongen wat meer afwachtend opgesteld en onze maandelijkse bijdrage opgeschort.

Na het bezoek van Els in november en Ton in maart dit jaar is de kou weer uit de lucht. We gaan door met onze bijdrage voor de dagelijkse kosten, maar wel in afbouw tot 2020. Dan moeten zij op eigen benen staan en daar gaan ze mee akkoord. Voor bijzondere projecten willen we blijven ondersteunen en sponsors zoeken.

In het huis zelf loopt het weer goed. De kinderen gaan allemaal naar school. De leerkrachten zijn enthousiast. De verzorging is goed. De ondersteuning van Ad en Emmie, speciaal leerkrachten uit Utrecht, wordt heel erg op prijs gesteld.

CIMG5786Toch zijn er ook zaken waar naar ons idee te weinig ontwikkeling is. Dat vinden we jammer, maar we beseffen ook heel goed dat wij daar onvoldoende invloed op hebben. Dat wij ondersteunend zijn en niet sturend. Om een paar zaken te noemen.

De integratie van de oudere kinderen in de maatschappij komt niet goed van de grond.
Er zijn binnen het Colourful Children huis geen mogelijkheden voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar om hun ontwikkeling te stimuleren. Dat hadden we graag gewild.

En voor de kinderen met een ernstige meervoudige beperking en gedragsproblemen  is geen plaats meer. De zustercongregatie heeft geconcludeerd dat zij met dat gedrag niet kunnen omgaan.

Ook om deze redenen is het goed dat wij afbouwen. De basis is goed en als zij  nieuwe projecten voordragen waar wij helemaal achter kunnen staan, dan zullen wij zeker proberen om een sponsor te vinden.

Els Schouten