Kinderen hebben een universele taal

In februari van dit jaar hebben wij, Ton van den Boogaard en Angelique Zomer, 2 fysiotherapeuten van Cello, een bezoek gebracht aan een aantal kinderhuizen in Zuid India. Het delen van kennis en ervaring en het aanschaffen van fysiotherapie- en materialen voor de sensory room voor het kinderhuis in Nirmal, waar in 2017 de nieuwbouw is gerealiseerd, was onze voornaamste missie.

image002Wij kijken terug op een intensieve, inspirerende periode waarin veel is samengewerkt met de aanwezige fysiotherapeut in het huis in Nirmal. We hebben een begin kunnen maken met de inrichting van de sensory room, maar daar is zeker nog verdere uitwerking nodig.

Daarnaast hebben we het Colourful Children huis in Nallur bezocht, waar Angelique in 2012 al had mogen werken. Daar was het vooral mooi om te zien hoe de fysiotherapie  en sensorische ruimtes ruim voldoende zijn ingericht. Helaas hebben we de fysiotherapeut daar niet aan het werk gezien.

Met een bezoek aan het kinderhuis in Anbagam, waar we een ochtend hebben mee gedraaid met het early intervention programma, waarin ouders aktief worden betrokken bij de therapie van hun kinderen,  hebben we ons bezoek compleet gemaakt. We hebben op de daar aanwezig school voor teachers in Special needs een gastcollege Sensorische Informatieverwerking gehouden. Dat hebben we later die week herhaald in Nirmal waar in die periode een groep stagiaires werkzaam was. Deze lessen zijn enthousiast ontvangen door de teachers en zusters.

20180226_092521Terugkijkend op onze inzet denken we dat er met goede intenties en met voldoende basale materiele middelen en kennis wordt gewerkt in de verschillende huizen. Met elkaar verbinding maken om ervaringen uit te wisselen zou van  meerwaarde kunnen zijn (en meer personeel in de huizen).  We hebben geprobeerd door contacten uit te wisselen hiertoe een eerste aanzet te geven.

Bijzonder was het contact met de kinderen, vaak gebruik makend van universele taal, dikwijls zonder gesproken woorden, maar met gebaren of met je lichaamshouding, mimiek, expressie. Dit  heeft ons beiden verrijkt met een mooie ervaring.

Hartelijke groet,
Ton en Angelique