Na 5 jaar gaat Cello door met ondersteuning van het Colourful Children huis

Door Kitty Kanters, Coordinator voor het Colourful Children project vanuit Cello
Het eerste lustrum werd gevierd bij Cello

In de afgelopen vijf jaar zond Cello telkens twee medewerkers uit naar  Colourful Children huis in Nallur, om daar gedurende enkele weken kennis en ervaring over te dragen. Een unieke ervaring voor hen en voor de zusters en leerkrachten in India, die profiteerden van de Cello-expertise. In april werden al deze medewerkers, bestuursleden van Cello, bestuursleden van Colourful Children, leerkrachten uit het speciaal onderwijs Utrecht en geïnteresseerden vanuit Cello uitgenodigd voor een Colourful lunch. We deelden de  geweldige ervaringen van India met elkaar.

Tijdens deze bijeenkomst realiseren we ons weer hoe inspirerend en effectief de samenwerking is tussen alle partners die zich inzetten voor Colourful Children. We raken allemaal weer enthousiast en ontroerd door de beelden van de kinderen die voorbijkomen en we vullen elkaar aan om er iets over te vertellen. We beseffen dat hier hetzelfde gebeurt als in India; samen nadenken, samen praten, samen de handen uit de mouwen en samen heerlijk Indiaas eten.

De successen werden besproken. De krachten bundelen is een heel sterk punt geweest in afgelopen 5 jaren. Met alle inzet en expertise die we in huis hebben prikkelen we het C.C. team in India om telkens de kwaliteit van de school en het hostel te verbeteren. We hebben steeds weer tijd genomen om elkaar te informeren, nieuwe doelen uit te werken en stapjes voor te bereiden. We gingen telkens verder waar de ander was gebleven. Het is geweldig om daaraan deel te nemen.

Cello stopt niet met het uitzenden van medewerkers, maar het wordt wel in een ander jasje gegoten. Zo zullen er niet steeds medewerkers gezocht worden, maar het initiatief ligt bij de medewerker zelf. We willen graag bereiken dat nog meer collega’s zich betrokken voelen en nadenken over wat zij –hoe simpel ook- voor dit project zouden kunnen betekenen.