Wasim krijgt extra aandacht van Annette en Rian

Door Rina Verbakel en Annette Bot
Van 4 tot 18 december 2015 zijn Annette Bot en Rian Verbakel bij Colourful Children in Nallur geweest. Daar hebben ze o.a. Wasim geobserveerd en samen met hem in een rustige ruimte de werkjes van de eendoostaken uitgevoerd.

Wasim krijgt extra aandacht van Annette en Rian
Wasim krijgt extra aandacht van Annette en Rian

Wasim kreeg in de klas gedurende de lesuren weinig taakjes aangeboden, simpelweg omdat ze vaak te moeilijk voor hem zijn. Echter in een rustige omgeving waar hij aandachtig bezig kan zijn met de taakdozen lukte het hem wel om de eenvoudige handelingen uit te voeren. Knikkers in de juiste openingen stoppen gaat prima. Na twee keer met de vormen bezig te zijn en zijn aandacht erbij te houden lukte het hem ook om de vormen in de juiste vakjes te krijgen. Kleuren sorteren is nog wat lastig en vraag meer oefening. Het vergde veel concentratie van hem. Na 15 minuten zag je zijn concentratie afnemen. Wasim genoot van de individuele aandacht. We hebben hem later nog een dag geobserveerd. Wat een geweldige jongen.

Rina  Verbakel en Annette Bot