Even voorstellen

De stichting Colourful Children is in 2006 opgericht door Jan Nelissen en Els Schouten. De dagelijkse leiding over het Colourful Children huis in Namakal ligt in handen van de Sisters of St. Anne. Vanuit Nederland wordt echter ook veel werk verzet door het bestuur van de stichting. Zij draagt zorg voor de financiering en de professionele ondersteuning die vanuit Nederland wordt geboden ter ondersteuning van de zusters. De leden van het bestuur stellen zich voor.

Jan Nelissen. Ik ben, samen met mijn vrouw Els, initiatiefnemer van Colourful Children. Wij vinden dat we het zo goed hebben, dat we besloten hebben daadwerkelijk zorg te dragen voor een project voor kinderen die anders geen enkele kans op ontwikkeling hebben.
Ik ben Jef Oomen, werkzaam als notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs in ’s-Hertogenbosch. Het heerlijke aan mijn vak vind ik het omgaan met en het ontzorgen van allerlei soorten mensen. Vanuit die houding is het natuurlijk heel gewoon dat je je inzet voor deze kinderen die vaak niet eens in staat zijn om zorg te vragen.
Ik ben Els Schouten,  Secretaris bestuur Colourful Children en initiatiefnemer. Ik heb lang gewerkt in de sector van jeugd en onderwijs. ”Het is superfijn om iets te kunnen doen voor deze kinderen. We werken samen met goede zusters waardoor alle giften ook echt direct voor de kinderen en de school besteed worden”.
Ton Verhoeven. Ik ben accountant van beroep, getrouwd en vader van 2 zonen. Het feit dat ons welvaartspeil zoveel hoger is dan in heel veel andere landen deed mij besluiten me in te zetten voor deze kansarme kinderen in India. Dat zij ook nog een verstandelijke beperking hebben maakt hun positie des te schrijnender. Met de voorbeelden bij de hand hoe wij in Nederland met deze kinderen omgaan is mijn inzet vanzelfsprekend.
Ik ben Paul Kokke. Directeur van de afdeling Bouw-Infra, Architectuur en Meubeldesign van het Koning Willem 1 College te ‘s-Hertogenbosch. Naast dat Colourful Children directe hulp verleent is het voor mij belangrijk dat leerlingen uit Nederland zich inzetten voor mensen die het minder goed hebben.