De Stichting

In 2006 werd de Stichting Colourful Children opgericht door Jan Nelissen en Els Schouten. Zij wilden zich daadwerkelijk inzetten voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Zuid India. De Stichting bouwde een huis en school voor verstandelijk gehandicapte kinderen Die kinderen komen uit heel arme gezinnen (vaak Dalits) en hebben geen enkel perspectief. Door het leren van de meest elementaire dingen (dagelijkse verzorging, een beetje lezen en rekenen, wat vaardigheden zoals koken, tuinieren en handvaardigheid) kunnen zij later een plaatsje krijgen in de Indiase maatschappij.

Het huis en de school werden in 2007 geopend. In 2011 werd het gebouw uitgebreid. Het huis en de school bieden nu plaats aan 75 kinderen en er is plaats voor in totaal 100 kinderen. De Stichting Colourful Children draagt bij aan een groot deel van de exploitatiekosten.

Informatie over de activiteiten van Colourful Children wordt regelmatig vastgelegd op deze website en in nieuwsbrieven.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Mr. Jef Oomen, voorzitter
Els Schouten, secretaris,
Ton Verhoeven, penningmeester
Paul Kokke, bestuurslid.

Giften
Colourful Children zorgt dat 100% van alle giften rechtstreeks in India terecht komen. De kosten van de stichting worden door de initiatiefnemers zelf betaald. Colourful Children werkt uitsluitend met vrijwilligers, de bestuursleden van de Stichting zijn geheel onbezoldigd. De giften zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft Colourful Children aangemerkt als algemeen nut-beogende instellling (dossiernummer 27745).

Elke gift is welkom op ons banknummer NL18 RABO 0120 5366 84.

Publicaties

Nieuwsbrieven

nieuwsbriefCFC17

2017

2016

2016

nieuwsbriefCFC-2014-thumbnail

2014

nieuwsbriefCFC-2012-thumbnail

2012

nieuwsbriefCFC-2011-thumbnail

2011

nieuwsbriefCFC-2010-thumbnail

2010

nieuwsbriefCFC-2009-thumbnail

2009

nieuwsbriefCFC-2008-thumbnail

2008

Vormgeving en technische realisatie van deze site is uitgevoerd door  Rob Mientjes.