Partners

Colourful Children heeft een stabiel netwerk van betrokken partners zoals CelloImpulsis, het Liliane Fonds, Wilde Ganzen en de Expertisegroep Speciaal Onderwijs Utrecht. Ieder levert op haar eigen manier een bijdrage aan de activiteiten die we ondernemen in het zuiden van India.

Liliane Fonds

liliane

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een beperking in ontwikkelingslanden, zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Het Lilianefonds is in ’s-Hertogenbosch gevestigd. Dus naast de deur van Stichting Colourful Children.

Samenwerkingsovereenkomst Cello en liliane fonds getekendColourful Children heeft het Liliane Fonds gevraagd hulp te bieden aan haar kinderen. De Sisters of St. Anne zijn partner geworden van het Liliane fonds.Vanaf 2011 ondersteunt het Liliane Fonds 15 kinderen van Colourful Children en ze wil die extra hulp zeker continueren. Tussen Colourful Children, Cello en het Liliane Fonds is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het Colourful Children-huis in Nallur professioneel te ondersteunen

Voor meer informatie over het Liliane Fonds gaat u naar www.lilianefonds.nl

Impulsis

impulsis

Een impuls in internationale samenwerking.

Het loket voor particuliere initiatieven van Edukans, ICCO en Kerk in Actie steunt (kleinschalige) projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Icco financierde in 2007 voor een deel de bouw van het Colourful Children-huis in Nallur met een bedrag van €50.000. In 2011 heeft Edukans bijgedragen aan de bouw van de tweede fase, met een bedrag van 45.000,-

Ook heeft Impulsis bijgedragen voor de aanschaf van een bus waar 32 kinderen van Colourful Children mee vervoerd kunnen worden en een bijdrage voor een bewustzijns en lobbycampagne in Zuid India om aandacht te vragen voor verstandelijk beperkte kinderen.

Voor meer informatie over Impulsis gaat u naar www.impulsis.nl

Cello

Cello is een van de grotere instellingen voor verstandelijk gehandicapten in Brabant.

Eén of twee keer per jaar gaan twee professionele medewerkers van Cello voor 2 à 3 weken naar het Colourful Children huis. Zij werken vraaggericht en ondersteunen de staf met expertise op het gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie, autisme en meervoudige beperkingen. Zij laten hen ook kennismaken met nieuwe inzichten en methodieken in een training op maat voor het voltallige team. En daarnaast is dit voor de medewerkers van Cello ook een zeer bijzondere ervaring die ze verder uitdragen binnen hun organisatie

Tussen Colourful Children, Cello en het Liliane Fonds is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het Colourful Children-huis in Nallur professioneel te ondersteunen.

Voor meer informatie over Cello gaat u naar www.cello-zorg.nl

Wilde Ganzen

Wilde ganzen

Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat. Er leven zo’n twee miljard mensen in armoede op deze wereld. Een onrecht dat bestreden moet worden.

Daarom helpt Wilde Ganzen deze mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen. Dat doet Wilde Ganzen samen met betrokken Nederlanders, samen met o.a. Colourful Children.

Wilde Ganzen stuurt zelf geen mensen naar ontwikkelingslanden, maar steunt kleinschalige projecten. Door deze projecten worden heel practische problemen opgelost, waar mensen direct profijt van hebben. Over concrete projecten in het huis van Colourful Children is er contact met Wilde Ganzen. We brengen scholen die een concreet project willen ondersteunen, bijvoorbeeld het aanschaffen van leermateriaal, in contact met Wilde Ganzen.

Voor meer informatie over Wilde Ganzen gaat u naar www.wildeganzen.nl

Expertisegroep Speciaal Onderwijs Utrecht

Wij richten ons op:

  • De aanschaf van ontwikkelingsmaterialen voor de leerlingen en het onderhoud daarvan.
  • Het ondersteunen van de directie in de begeleiding van het team en oudercontacten.
  • Het meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs en de manier waarop de leerlingen hun toekomst kunnen invullen in de maatschappij of in een beschermde omgeving.
  • Het coachen van de leraren in hun kijk op het kind en zijn/haarontwikkeling.
  • Het klassenmanagement
  • De organisatie van de administratie van leerling gegevens in de klas.

Doordat wij er vanaf 2011 minstens eenmaal per jaar komen, is er inmiddels een vertrouwensrelatie ontstaan waarin mogelijkheden zijn voor vruchtbare uitwisseling.

Door de intensieve samenwerking met de overige partners en de afstemming met elkaar op de inhoud van de werkzaamheden, kunnen wij zeggen dat er veel goede ontwikkelingen zijn in Nallur op onderwijsgebied.