Het Project

Sisters of St. Anne
De Stichting werkt in India nauw samen met de zusterorde  Sisters of St. Anne. Sisters of St. Anne is een katholieke organisatie die vele sociale projecten heeft in het onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking. Zij hebben veel deskundigheid opgebouwd in het werken met kinderen die een verstandelijke of meervoudige beperking hebben. Ze hebben ook een eigen opleiding voor gespecialiseerde leerkrachten. Iedereen kan daaraan deelnemen. De kinderen waarvoor zij werken komen voornamelijk uit de allerarmste Hindi gezinnen.  Momenteel zet Colourful Children zich vooral in voor een school en tehuis in het zuiden van India, in Nallur. Daarnaast ondersteunt de Stichting ook andere huizen voor kinderen met een beperking in Tamil Nadu.

Namakkal
In het district Namakkal wonen 2567 kinderen tot 20 jaar die verstandelijk beperkt zijn. Daar zijn de kinderen met een visueel of gehoorprobleem, de autistische kinderen en de kinderen met een psychiatrisch probleem, niet in meegeteld. In het totale district Namakkal leven ongeveer 172.000 mensen, hoeveel kinderen onder de 20 jaar is ons onbekend. De grenzen van het district liggen op ongeveer 50 kilometer van ons huis. In dit hele gebied zijn er in totaal 5 voorzieningen voor verstandelijk beperkte kinderen waaronder C.C. Bij Colourful Children worden momenteel ongeveer 75 kinderen opgevangen, in de overige 4 scholen gezamenlijk 115 kinderen. Volgens de zusters is Colourful Children veruit de beste voorziening omdat zij een pedagogisch klimaat hebben die is toegespitst op deze kinderen.

Het Colourful Children huis bevindt zich in Nallur (Zuid India), nabij Namakkal, een stad van ongeveer 110.000 inwoners.

Het Colourful Children Huis
De stichting Colourful Children heeft in 2007 een school en een internaat gebouwd waar 75 kinderen kunnen wonen en naar school gaan. In 2011 is er nog een verdieping opgezet. Nu is er ruimte voor 100 kinderen.

Op dit moment wonen er 75 kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. De verwachting is dat de behoefte aan onderwijs voor deze kinderen groter gaat worden, met name omdat de ouders, maar ook de Indiase maatschappij, zich meer bewust worden van de mogelijkheden en de noodzaak om hen een volwaardige plek in de samenleving te geven.

Bijna alle kinderen verblijven intern in het huis omdat de afstand tot het huis van hun ouders vaak te ver is, en het vervoer te duur. Het huis wordt gerund door een ‘Superior’ samen met het hoofd van de school en een staf van leerkrachten. De leerkrachten hebben een opleiding gedaan voor het speciaal onderwijs of doen een aanvullende cursus. Er is voortdurend een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Het krijgen van goede, gekwalificeerde leerkrachten is één van de belangrijkste speerpunten van Colourful Children. Naast de leerkrachten is er ook professionele ondersteuning op het gebied van fysiotherapie, logopedie, sport, counseling en ‘social work’. Ook deze professionals zijn niet gemakkelijk te vinden, het vraagt voordurende aandacht. De staf, samen met assistentes, zorgen feitelijk 24 uur per dag voor de kinderen. Ze werken er, wonen er, en slapen met de kinderen. De assistentes zijn vaak (jong)volwassenen die zelf beperkt zijn en ook in het huis wonen. Ze zorgen voor het eten, de was, de verzorging van de kinderen, het schoonmaken en assisteren in de klas bij kinderen die niet zindelijk zijn of andere hulp nodig hebben.

De kinderen gaan overdag naar school. Ze worden bij plaatsing psychologisch onderzocht en er wordt naar ieder kind individueel gekeken wat hij of zij kan leren. Soms zijn dat alleen maar de meest basale dingen: zindelijk worden, zichzelf wassen enzovoorts. Andere kinderen kunnen leren een beetje lezen en rekenen. De creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd: dansen, toneel, zingen enzovoorts. Er is een grote speeltuin waar de kinderen elke dag kunnen spelen, en een speelplaats waar ze grofmotorische vaardigheden kunnen oefenen, zoals fietsen.

Er is regelmatig contact met de ouders tijdens oudergesprekken of op ouderbijeenkomsten. De zusters spreken met de ouders over het accepteren van de beperkingen van hun kind, maar ook over de mogelijkheden die hun kind heeft. Wanneer mogelijk gaat een kind na verloop van tijd terug naar huis en naar een reguliere school.
In de vakanties gaan alle kinderen naar hun ouders.

Nieuwe ontwikkelingen
Naast het onderwijs zal er komende jaren veel aandacht gaan naar de kinderen die volwassen worden en naar de allerkleinsten. De jongvolwassenen krijgen training om te gaan werken, ieder op eigen niveau. Voor sommigen is dat werken op het land en in de tuin, anderen gaan meehelpen in de keuken of in de verzorging van de kinderen. Het plan is om een klein werkplaatsje op te zetten waar producten worden gemaakt die verkocht kunnen worden. Ook zal Colourful Children een kinderopvang voorziening gaan starten voor moeders en kinderen met een beperking van 0 to 6 jaar. De moeders krijgen dagelijks ondersteuning in het omgaan met hun kind.